صفحه اصلیرزومه تحصیلی و شغلی (تکمیلی)

رزومه تحصیلی و شغلی (تکمیلی)

 

پروژه های انجام شده یا در دست احرا:

 کاهش مدت زمان توقفات سیستم های توزین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان ( پروژه شش سیگما 1396 )

 

دوره هاي عمومي طي شده:

تکنیک های ایجاد و تقویت انگیزش در فرد و سازمان / شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان / 1397

 

دوره هاي تخصصی طي شده مرتبط با سفارشات خرید و کارشناسی کالا:

 مراحل و تکنیک های بهینه سازی سیستم های سفارشات و توزیع / شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان / 1397

 

دوره هاي تخصصی طي شده ورزشی:

دوره مقدماتی تربیت مربی بدنسازی کاراته / استان تهران / 1397

 

 

بازگشت به بالا